Kamuoyu Duyurusu

6 Şubat 2024


05 Şubat 2024 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan “TOKİ, Osmaniye'de konutları açık artırma ile sattı!" başlıklı haber üzerine yazılı açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

15.11.2011 tarihinde ihalesi yapılan Osmaniye Düziçi Kurtuluş Mahallesi 168 Konut Projesinde 47,44 m2 olarak üretilen konutlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlemiş olduğu düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın kullanımına ayrılmış olup; bu konutların teslimi 19.09.2014 tarihinde yapılmıştır.

Ancak, aşağıda yer alan fotoğraflarda da görüleceği üzere bu konutlar kullanıcıların tasarrufu altında iken; konutlara hasar verilerek ve kullanılamaz duruma getirilerek konutlar içindeki su ve elektrik tesisatları, bataryalar, lavabo, mutfak dolapları, kalorifer petekleri vb sökülüp alınarak kullanıcılar tarafından terk edilmiştir. Kullanılamaz haldeki bu durumdaki   konutlar, bölge için asayiş problemi yaratacak hale getirilmiş olup; madde bağımlılarının ve hırsızlık yapanların barınma yeri haline gelmiştir.

İdaremizce, kullanıcıların tasarrufu altında iken, konutların kullanılamaz hale getirildiği ve boş olduğu yerinde yapılan inceleme neticesinde tespit edilmiştir. Bunun üzerine bu durumdaki konutların bölgedeki asayiş zafiyetine sebep olmasının önüne geçilebilmesini teminen öncelikle asgari düzeyde tadilatları ve bakım onarımı yapılarak ihtiyaç sahibi yeni hak sahiplerine devri planlanmıştır.

 Söz konusu konutların, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlemiş olduğu alt gelir grubunda yer alan düşük gelirli vatandaşlarımızın kullanım ihtiyacı için 47,44 m2 olarak üretilmiş olması sebebiyle afetzede vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli büyüklükte olmaması, gerekse gıda, yardım, ulaşım,  elektrik, su gibi elzem hizmetlerin hemen afet sonrası afetzede vatandaşlarımıza sunulması açısından AFAD hizmetlerine ve şehir merkezine uzaklığı nedeniyle tercih ve talep edilmediğinden afet konutu olarak planlanamamıştır.

Ancak bu bölgedeki afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, 6 Şubat Depreminden hemen kısa bir süre sonra İdaremizce çalışmalara başlanılmış olup, Mart ve Nisan aylarında iki ayrı ihalede 3+1 tipinde yaklaşık 105 m2 daire brüt alanına sahip Zemin+3 ve 4 katlı bloklardan oluşan toplam 1.209 deprem konutunun ihaleleri gerçekleştirilmiş ve süratle bu konutların yapım çalışmalarına başlanılmıştır.

 Bu sayı ayrıca Düziçi’nde 6 Şubat Depreminden hak sahibi olan vatandaşlarımızın toplam sayısını karşılamaya yetecek bir sayı olmakla birlikte, tüm afetzedelerin aynı bölge içerisinde, aileleriyle huzur içerisinde yaşayabilecekleri benzer tip ve yeterli büyüklükte yeni konutlarına kavuşabilmeleri hedeflenmiştir. Geldiğimiz gün itibariyle konutların ilk kısmi kabulleri geçtiğimiz hafta içerisinde yapılmaya başlanılmış olmakla birlikte, bir ay içerisinde de konut teslimlerine başlanılması planlanmaktadır.

Bu itibarla boş durması hem güvenlik hem de asayiş açısından zafiyet yaratması ihtimaline binaen habere konu konutların; vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla ihtiyaç sahiplerine İdaremizin tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde satışı gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.