İdare Başkanı

 ÖMER BULUT

1968 Yılında Trabzon’da doğdu.  ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994’te mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı. Toplu Konut İdaresi'nde, 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 arası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup, Aralık 2018'de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Başkanlık görevine vekâleten atanmıştır.

Ömer BULUT, evli ve 2 çocuk babasıdır.