Afet Konutları

Türkiye, deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Ülkemizin yüzölçümünün % 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Ülkemizde dönem dönem yaşanan depremler yıkıcı sonuçlar doğurabilmekte, bu sonuçlara karşı çözümler bulmak da kamu kurumlarına düşmektedir.

TOKİ, doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı ve kamu hizmetleri planlama, inşa etme, yenileme gibi çalışmalarda öncü bir rol almaktadır. İdarenin afet yönetimi ve yeniden yapılandırma alanındaki faaliyetleri 1992’de Erzincan depremi ile başlamıştır. Felaketin sonrasında sergilediği başarılı uygulamaları ve yönetimiyle TOKİ, Birleşmiş Milletler Örgütü’nden Onur Belgesi (UN Scroll of Honor) almıştır. Dünya Bankası tarafından, depremden 13 yıl sonra yayınlanan bir raporda, TOKİ’nin kent halkının yaşamına önemli ve olumlu bir etki yaptığı belirtilmiştir. TOKİ aynı sorumluluk duygusuyla bugün de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde afetlerden etkilenen bölgelere teknik yardım sağlamayı sürdürmektedir.

TOKİ aynı zamanda, binaların deprem gibi doğal afetlere dayanıklı olmasını gerektirdiği alanlarda, projelendirme ve uygulamaların kendi standartları doğrultusunda yapılmasını sağlamaktadır. Afet durumunda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan TOKİ, bu konudaki hassasiyetini 1 Mayıs 2003’teki Bingöl depremi sonrasında toplam tutarı 110 milyon TL’yi bulan 19 projeyi hayata geçirerek göstermiştir. Söz konusu projelerde 2.857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol inşaatı yer almaktadır.

19 Mayıs 2011’de Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremde 928 afet konutu 6 ay sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal hayat sürebilmesi için de çalışmalar yapan TOKİ, bu kapsamda 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini Simav’a kazandırmıştır.

23 Ekim 2011 tarihindeki Van depreminin ardından ortaya çıkan acil barınma sorununu çözmek adına 1 ay sonra temeli atılan afet konutları, 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp afetzedelere teslim edilmiş ve afet konutları kapsamında toplamda 17.222 adet konut üretilmiştir. Söz konusu barınma ihtiyacının çözülmesi için depremin hemen akabinde 6 bin konteyner alımını da gerçekleştiren TOKİ, bölgeye diğer kurumların desteğiyle konulan 12 bin 429 konteynerin de altyapılarını hazırlamıştır.

TOKİ, 2005 yılında Güney Asya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketleri sonrası Türk Halkı’nın bağışlarıyla; Pakistan’da 5 eyalette toplam 4.620, Endonezya’da 1.050 ve Sri Lanka’da 500 afet konutu üretmiş ve ülkemiz dışında da yardıma muhtaç afetzedelere Türk Halkı adına konut yardımında bulunmuştur. Afet konutlarının yanında söz konusu ülkelerden Pakistan’da 11 okul, 2 yurt, 12 idari bina, 12 ticaret merkezi, 7 cami, 2 sağlık ocağı, halk merkezi, alışveriş merkezi, spor salonları, sosyal tesisler, misafir evleri, trafo ve jeneratör binaları; Endonezya’da okul, cami, spor merkezi ve kültür merkezinden oluşan Türk Köyü; Sri Lanka’da alışveriş merkezi, kütüphane, anaokulu, atık su arıtma tesisi, su deposu, misafirhane ve spor sahasından oluşan Türk Köyü inşa edilmiştir.