Endeksler

OCAK-HAZİRAN 2021 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 
2021 yılı birinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler  uygulanacaktır.
 
 
  • İdare’ce inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran % 5,75’ dir. Ancak, bu oran 2021 yılı birinci altı aylık dönem için İdaremizce % 5 olarak uygulanacaktır.
 
  • İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 dönemi) Memur maaş artış oranı (%5,75), TÜFE (%8,37) ve Yİ-ÜFE (%17,08) Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran %5,75’dir. Ancak, bu oran 2021 yılı birinci altı aylık dönem için İdaremizce % 5 olarak uygulanacaktır. dır.
 
  • İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek olup, bu oran 17,08 dir. Ancak, bu oran 2021 yılı birinci altı aylık dönem için İdaremizce % 12 olarak uygulanacaktır.
 
  • İdare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı % 5 olarak belirlenmiştir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)


Yıllar İtibariyle Uygulanan Dönemsel Artış Oranları

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
Uygulamalarımızda esas alınan oranlar, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla İdaremizce hesaplanmamakta olup, ilgili ve yetkili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı’ndan yazılı olarak (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı) web sitesinden alınmaktadır.Söz konusu kurumlardan temin edilen oranlar hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kullanılmaktadır.