Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek/Tüzel Kişiler İçin)

Farklı konularda bilgi edinmek istiyorsanız her konu için ayrı ayrı başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Konulu 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu (Word Formatında) Tüzel Kişiler için Bilgi Edinme Formu (Word Formatında)