Arsa Edinme Sertifikaları

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nce, 1989 yılında uygulamaya konulan “Kentsel Arsa Üretim Projesi” ile sertifika karşılığı arsa satışı hedeflenmiştir. Bu amaçla, müstakil konut arsaları için A, B, C, D, E tiplerinde; çok katlı blok türündeki konut arsaları için de F tipinde olmak üzere toplam 19.350 adet “Arsa Edinme Sertifikası” satılmıştır.
 
Bu güne kadar, proje kapsamında üretilen arsalar, Noter huzurunda çekilen kura sonucunda hak sahiplerine dağıtılmıştır. Kura çekilişine ve çekilişe katılma şartlarına ilişkin bilgileri içeren ilan metinleri, yurt genelinde yayınlanan beş büyük gazeteden birinde ve Resmi Gazete’de yayımlanarak (sertifikada tercih edilen il ve sertifika tipi ayrımı yapılmaksızın) sertifika sahiplerine duyurulmuştur. Ayrıca bu ilan metni, mevcut adreslere göre, sertifika sahiplerine yazılı olarak da tebliğ edilmiştir. Daha sonra ise, adres değişikliği veya başka bir nedenle gönderilen tebligatı alamayan sertifika sahiplerine, talep sırasına göre arsa tahsisi yapılmıştır. (Proje kapsamında üretilen arsaların tamamı hak sahiplerine dağıtılmıştır.) Diğer taraftan, talepte bulunan bazı hak sahiplerine de sertifika bedelleri güncellenerek iade edilmiştir.
 
Haziran 2017 itibariyle Proje kapsamında;
a)      7.359 kişiye arsa tahsis edilmiştir. (Bunlardan 7.315 kişiye tapuları verilmiş olup, 44 kişinin tapu işlemleri devam etmektedir.) 
b)      11.704 kişiye sertifika bedelleri iade edilmiştir. 
c)      Halen 287 hak sahibi bulunmaktadır.
 
Hali hazırda, bu proje kapsamında İdaremizin müstakil konut arsası üreteme imkânı bulunmadığından, mevzuat gereği, ilgilere sadece sertifika bedelleri ödenmektedir. Sertifika bedelleri, ödemenin yapıldığı günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak, TL cinsinden iade edilmektedir.  
 
Sertifika bedelinin iadesi için;
a)      İade talep dilekçesinin,
b)      Sertifika aslının (sertifika verilmemişse banka dekontları aslının),
c)      Kimlik fotokopisinin,
d)      TL cinsinden serbest bir banka IBAN numarasının,
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza, B1 Blok 06800 Bilkent/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
Not : 15.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teşkilâtı ile birlikte kaldırılarak; tüm varlıkları, hakları ve yükümlülükleriyle birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir. Buna itibarla,  mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Arsa Edinme Sertifikaları ile ilgili yükümlülükleri 15.12.2004 tarihinden itibaren  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yerine getirilmektedir.