Göçmen Konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bazı siyasi nedenlerle ülkemize sığınmak durumunda kalan göçmenlerin iskanı amacıyla da konut üretmektedir. Bulgaristan Hükümetinin uyguladığı asimilasyon politikası nedeniyle 1989 yılında 300.000’i aşkın soydaş ülkemize zorunlu göç etmiştir. Türk soylu ailelerin barınmaları ve iskânı amacıyla, Yüksek Planlama Kurulu’nun 1990 yılında aldığı kararla Göçmen Konutları Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. 13 Ağustos 2004 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanı’nın “Koordinatör” olarak görevlendirilmesi nedeniyle Koordinatörlük görevi TOKİ tarafından yürütülmektedir.

Ailelerin acil konut ihtiyacına karşılamak üzere, Yüksek Planlama Kurulunun 27.11.1990 tarih ve 90/T-103 sayılı kararı ile ihtiyaç duyulan illerde göçmen konutları inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşa edilen konutların finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan dilimler halinde toplam 376,7 milyon ABD doları, alt yapı projelerinde kullanılmak üzere ise İslam Kalkınma Bankası’ndan 10 milyon ABD doları olmak üzere toplam 386,7 milyon ABD doları geri ödemeli kredi olarak kullanılmıştır. Ayrıca İslam Kalkınma Bankası’ndan sosyal hizmet yapıları için de 5 milyon ABD doları hibe kredisi temin edilmiştir. YPK Kararı doğrultusunda Türkiye’de 17 il olmak üzere 23 yerleşim merkezinde toplam 23.531 konut, 6 su arıtma tesisi, 6 atık toplama hattı, 6 okul, 7 sağlık ocağı ve 6 cami inşa edilmiştir. Söz konusu projelerin koordinasyonunu belli bir plan dahilinde TOKİ üstlenmiştir.

Ülke genelinde inşa edilen göçmen konutlarından yararlanamayanlar için; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 2000/245, 2001/250 ve 2002/260 sıra sayılı Tebliğleri doğrultusunda çeşitli illerde 27 kooperatif aracılığıyla arsa temini de sağlanmıştır.

5286 sayılı Kanun gereği; Ülke genelinde inşa edilen göçmen konutları ve bu amaç için ayrılan taşınmazların tasarruf yetkisi TOKİ’ ye verilmiştir. Bu doğrultuda konutlara ait hak sahiplerinin belirlenmesi ile mülga T. Emlak Bankası ve devamında görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası / T. Halk Bankası ile hak sahipleri arasında borçlandırma sözleşmelerinin akdedilmesi, ipotek tesisi, tapu işlemleri ve kredi geri dönüş taksitlerinin tahsil edilerek Hazine’nin hesaplarına intikaline ilişkin işlemlerde TOKİ tarafından takip edilmektedir.
 
Asimilasyon politikaları sebebiyle ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan Ahıska Türklerinin ülkemizde barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 1992 yılında çıkartılan Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına dair 3835 sayılı Kanunun 3. maddesiyle oluşturulan “Üst Komisyon” Koordinatörlüğü görevi de yine Toplu Konut İdaresi Başkanı’na verilmiştir. Bu amaçla Iğdır, İzmir ve Bursa illerinde Ahıska Türklerinin konut ihtiyacını karşılayan TOKİ, barınma ihtiyacı olan insanların yanında olmaya devam etmektedir.