BASIN AÇIKLAMASI

25 Eylül 2022

Cumhuriyet Gazetesi’nde 23.09.2022 tarihinde yayınlanan “TOKİ’nin kasasındaki şüpheli işler” başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Habere konu araç ile ilgili yapılan incelemede TOKİ’ye ait böyle bir araca rastlanılmamıştır. Dolayısıyla TOKİ’ye ait olmayan araç üzerindeki haciz işlemlerinde TOKİ’nin borçlu olması da söz konusu değildir.

Aynı yazıda birçok özel bankaya atıfta bulunularak TOKİ’nin bazı bankalardaki hesaplarında hiç para olmadığı ya da bazılarında çok cüzi paraların bulunduğu, bunların da üzerinde haciz olduğu belirtilmekte ise de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kamu Haznedarlığı Tebliğine tabi olup; Tebliğ uyarınca Devlet bankaları ile çalışmakta ve özel bankalarda mevduat hesabı bulunmamaktadır. İdaremiz tüm ödemelerini ziraat bankası aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Toplu Konut İdaresi 2022 yılı ilk sekiz ayında toplam 40 milyar TL ödeme yapmış olup bu tutar yılsonu itibariyle 75 milyar TL’ye ulaşacaktır. Bu doğrultuda yazıda iddia edilen 99 bin 845 TL borcun ödenememesi söz konusu değildir. Zaten hesaplarında haciz olan bir kurumun bu ödemeleri de yapıyor olması mümkün değildir. İdaremiz hem güncel taahhütlerinden kaynaklanan ödemelerini zamanın da yapmakta hem de 1970’li yıllara dayanan ve kendisine devredilen kurum ve kuruluşların da ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır.

Toplu Konut İdaresinin halen bine yakın şantiyesinde binlerce alt yüklenici ve yüzbinlerce işçi çalışmaktadır. Ayrıca çeşitli belediyelerle kentsel dönüşüm projeleri yapılmakta ve bu belediyelerle ortak hesaplar açılmaktadır. Yine bu çerçeve de yüzlerce yüklenici ve alt yüklenici ile çalışılmaktadır. Bu ticari ilişki düzeninde zaman zaman yaşanabilecek ihtilafların hukuki zemine taşınması da doğaldır. Hukuki ihtilaflardan kaynaklanan ancak idaremiz tarafından da ödenmesi gereken tüm borçlar ödenmektedir.

Yazıda Garanti Bankası Konya şubesinde TOKİ’nin mevduat hesabında 619 TL olduğu ve bankanın kredi alacağı sebebiyle bu paranın üzerinde rehin olduğu ifade edilmektedir. İdaremizin Garanti Bankasından kullanmış olduğu bir kredi olmadığı gibi bu Bankada bahsi geçen 619 TL mevduatı da bulunmamaktadır.

Toplu Konut İdaresi tarafından inşaatı tamamlanarak hak sahiplerinin kullanımına açılan projelerde 300 konut ve üzeri olanlarda, ortak alan aboneliklerinin yapılması, makine ve ekipmanların sağlıklı şekilde devreye alınması, yönetim organları oluşuncaya kadar hizmetlerin aksamaması ve sağlıklı bir site yaşamı kurulması amacı ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetip Planı esasları doğrultusunda belirli bir süre TOKİ tarafından yönetim faaliyetleri yürütülmektedir. Ancak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereği oluşturulan Site Yönetimleri; toplu konutlarda uygun ortam sağlandığında, yasal şartlar yerine geldiğinde ve/veya gayrimenkul alıcılarının çoğunluğundan gelecek devir taleplerinin incelenmesi sonucu tarafsızlık ve sosyal sorumluluk ilkesi gereği sağlıklı sonuçlara ulaşıldığında yönetim faaliyetleri hak sahiplerine devredilmektedir.

Gayrimenkul alıcıları tarafından yapılan seçimle oluşturulan Yönetim Organları tarafından kabul edilen İşletme Projeleri kapsamında belirlenen ortak giderler “Site Yönetimi” adına kayıtlı banka hesaplarında toplanmakta, oluşan giderlere karşılık kullanılmaktadır. İdaremiz tarafından yönetim faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir mal ve/veya hizmet alımı yapılmadığı gibi bağlı hesaplarımızda herhangi bir tahsilat yapılmamakta ya da ödeme onayı verilmemektedir. Yönetim hizmet ve/veya faaliyetlerine yönelik tüm iş ve işlemler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun şekilde seçimle iş başına gelen “Site Yönetimi” tarafından yürütülmektedir. Bu Site Yönetimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımından kaynaklı icra takipleri sebebiyle alınan haciz kararlarıyla TOKİ’nin herhangi bir ilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.  İdaremiz bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 170 bin konut üretmiş olup bu konutlar için farklı bölgelerde site yönetimleri oluşturulmuştur.  Söz konusu yazıda bu site yönetimlerinin banka hesapları ve araç kayıtları ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı banka hesapları ile araç kayıtlarının karıştırıldığı değerlendirilmektedir.

Bu yöndeki kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve basın etiği ile bağdaşmayan haberler ile çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle İdaremizin gerçekleştireceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çalışmaları kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu çabalar kamuoyu tarafından kabul görmemektedir. 

Bugüne kadar vatandaşlarımızın teveccühü ile nasıl 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptıysak aynı azim ve gayretle tüm engelleme ve karalamalara rağmen yeni konutları da tamamlayarak vatandaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getireceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.