Basın Açıklaması

2 Eylül 2021

Bazı internet haber sitelerinde Denizli Merkezefendi İlçesi Kayaköy Mahallesi’nde İdaremiz tarafından yapılan konutların kaba inşasının tamamlanmadan bazı bloklarda kayma tespit edildiği yönünde asılsız iddiaların yer aldığı haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
Öncelikle belirtmek isteriz ki; projenin yapıldığı bölgedeki zemine daha önce ‘uygunsuz’ raporu verildiği ve zemin etüd çalışmalarının yapılmadığı iddiaları gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafından yaptırılan tüm çalışmalar tamamen tedbir amaçlıdır.
 
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediye Başkanlıklarınca talep edilen, Denizli Merkez bölgesinde,  Sosyal Konut İhtiyacının karşılanmasına yönelik olarak;  Denizli İli Merkezefendi İlçesi Kayaköy (Bozburun) Mahallesi 2. Bölge’de 1173 Konut yapılmıştır.
 
Söz konusu bölgedeki tüm binaların ve proje kapsamındaki birçok bloğun temelleri fore kazıklı olarak projelendirilerek statik tasarımları yapılmış ve inşaat sürecinde bu şekilde uygulanmıştır.
 
İnşa edilen 1173 konut, 50 dükkan, 3 cami ve bir okuldan 748 daire, 8 kapıcı dairesi 21 dükkan ve 2 caminin hak sahiplerine teslimleri 04.08.2021 tarihinde başlamıştır. Şuan itibariyle devam etmekte konut teslimleri 24.09.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 
Bunun yanında hak sahipleri ile konut satış sözleşmesi 17.05.2019 tarihinde imzanmış ve konut teslim tarihleri 36 ay olarak belirtilmiştir. Sözleşmeden de anlaşılacağı üzere, konut teslimlerin geciktiği iddiaları da asılsız ve gerçek dışıdır.
 
 
Proje kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından oluşturulan raporlar ile söz konusu alanda alınması gereken tüm tedbir ve önlemler İdaremiz tarafından alınmıştır.
 
 
Söz konusu proje alanı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.12.2017 tarih ve 1384 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planları oybirliği ile onaylanmış,  Planlama Mevzuatı açısından Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Ayrıca alanda 09.10.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik bakanlığınca onaylanan İmar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporuna uygun olarak iş ve işlemler yürütülmüştür.
İnşası gerçekleşen projemizin bazı bloklarında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
 
İlgili çalışmalar şantiye sahasının önünde, Şubat 2019’da hizmete açılmış olan Üçler Bulvarı’nda oluşan deformasyonlardan dolayı Ekim 2019’da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.  
 
 
Ancak bu deformasyonların devam ettiğinin gözlemlenmesi üzerine söz konusu yol ile yapılan binalar arasındaki mesafenin kısa olmasından ötürü kurumumuz tarafından tedbir amaçlı inceleme başlatılmıştır. Problemin tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınması için bu incelemeler üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir;
 
  1. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından yola yakın bu mevcut binalarda hasar oluşup oluşmadığı, binaların projelerine uygunluğunun tespiti ve beton basınç dayanımlarının kontrollerinin yapılarak raporlanması,
 
  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile hem söz konusu yolda hem de yola yakın inşaat alanımızda yeni sondaj çalışmaları ve inklinometre kuyularının teşkili, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Zemin Mekaniği Laboratuarında sondaj kuyularından elde edilmiş karot ve UD tüp örnekleri üzerinde sınıflandırma ve mukavemet deneylerinin yapılması, jeofizik etüd çalışmaları (Sismik MASW, ERT), bina temellerinde bulunan mevcut fore kazıkların süreklilik deneylerinin yapılması,
 
 
  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından bu çalışmalara ait verilerin incelenerek değerlendirilmesi ve ileriye yönelik tedbir amaçlı ilave zemin iyileştirme projelerinin (geçirimsizlik perdesi ve enjeksiyon) hazırlanarak raporlanması yapılmıştır.
 
Sonuç olarak ihale süreci öncesinde de kurumumuz tarafından yaptırılan zemin etüdleri sonucunda, söz konusu yol bölgesindeki tüm binaların ve proje kapsamındaki birçok bloğun temelleri fore kazıklı olarak projelendirilerek statik tasarımları yapılmış ve inşaat sürecinde bu şekilde uygulanmıştır.
 
Kurumumuz tarafından yaptırılan yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm çalışmalar tamamen tedbir amaçlı olup mühendislik tekniği açısından öngörülemeyen bir husus bırakmama amacına yönelik çalışmalardır.
 
Kamuoyuna duyurulur.