Başvuru Evrakları

"Kentsel Dönüşüm" talebinde bulunacak Belediye, "Talep Yazısı" ile birlikte aşağıdaki evrakları İdaremize sunarak başvuru yapabilmektedir.


1.Belediye Başkanına Yetki Veren Meclis Kararı

2.Proje Yapılması Düşünülen Alan Hakkında Bilgi Raporu ve Paftalar

3.Halihazır Harita (Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)

4.Mevcut İmar Planı (Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)

5.Yapı Nitelik ve Kullanımını Gösterir Harita (Kat Adedi, Kullanım Türü(Konut, işyeri v.s.)(Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)
 
6.Mülkiyet Paftası (Mülkiyet Analizi Yapılmış Şekilde Kamuya Ait Parseller (Maliye Hazinesi, Belediye vs. Şahıs Parselleri gösterir şekilde)(Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)

7.Uydu Görüntüsü (Sınır İşlenmiş ve Ülke Koordinatlarında Sayısal Olarak)

8.Sayısal Tapu Kayıtları

9.Bölgeden Fotoğraflar