BASIN AÇIKLAMASI

12 Ekim 2015


TOKİ
BASIN AÇIKLAMASI: 12 EKİM 2015
MOODY’S INVESTOR’S SERVICE’ın TOKİ Kredi Derecelendirmesi
 
 
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Investors Service tarafından 09 Ekim 2015 tarihinde T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin ihraççı kuruluş derecelendirmesi (küresel ölçek ve Türkiye ulusal ölçeğinde) Baa3/Aa3.tr olarak, kredi notlarının görünümü de “negatif” olarak teyit edilmiştir. Söz konusu “negatif” görünümün, Türkiye’nin ülke notuna ilişkin negatif görünümü yansıttığı da vurgulanmıştır.
 
Şirketin 09 Ekim 2015 tarihli açıklamasında, TOKİ’nin ihraççı derecelendirmelerinin, İdarenin konut ve şehircilik politikalarının gerçekleştirilmesindeki stratejik rolü sebebiyle Türk Hükümeti (Baa3 negatif) ile güçlü bağlarını yansıttığı, İdarenin derecelendirmelerinin güçlü mali performans ve düşük borç seviyeleri ile desteklendiği vurgulanmıştır.
 
Bununla birlikte, bu derecelendirmelerde TOKİ açısından istikrarlı yasal çerçeve ve merkezi yönetimin sürekli desteği ve gözetiminin dikkate alındığı ifade edilmiştir.
 
Açıklamada, TOKİ’nin bütçesinin hızlı büyümesini yönetmeyi ve olumlu mali sonuçları sürdürmeyi başardığı belirtilerek, 2023 yılı itibariyle üretilmesi planlanan konut sayısına vurgu yapılarak, İdarenin bu süreçte gelir istikrarını güçlendirmesinin beklendiği belirtilmiştir.