BASIN AÇIKLAMASI

29 Nisan 2015

Karadeniz’in Sesi Gazetesi
Sayın Celal KADIOĞLU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 
Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. Dedehan İş Merk. No:89/18 Kat: 1
Ortahisar / TRABZON
 
Gazetenizin 28 Nisan 2015 tarihli nüshasında yayımlanan “Faciaya Davetiye” başlıklı haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  Haberde, “Trabzon Maçka’da inşa edilen konutların, zemininde meydana gelen kayma ve çatlaklar nedeniyle büyük tehlike oluşturmaya başladığı” belirtilmektedir.
 
İdaremizce Maçka’da inşa edilen konutların bulunduğu bölgeyi de kapsayan alana ait imar planları 11 Mart 2011 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Alana ait imar planına esas raporlar ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca onaylı olup alanda inşa edilen yapılar için ayrıntılı çalışmalar ihale öncesi yapılmıştır. Alanda hâkim birim kayaç yapıdır ve tanım olarak kiraçtaşı ve bazalt birimlerinden oluşmaktadır. Kalıcı ve geçici iksa yapıları üniversite öğretim görevlileri tarafından projelendirilmiş olup Zemin Etüt Raporu, Aralık 2011 tarihinde ilgili belediye ve meslek odalarınca onaylanmıştır.
 
Konutların inşasını gerçekleştiren yüklenici firma, İdaremiz tarafından yapılan tüm sözlü ve yazılı uyarılara rağmen taahhüdünü yerine getirmemiştir. Bu sebepten birçok imalat tamamlanmamış ve zarar görmüştür. Yüklenici, verilen süre uzatımına rağmen taahhüdünü yerine getiremediğinden dolayı iş feshedilmiştir. İmalatı yapılan istinat duvarları ise proje ve şartnamesine göre yapılmış olup şartnamesine uygun taş kullanılmıştır. Şantiyede tamamlanmış imalatlarla ilgili olarak sorun bulunmamaktadır.
 
İki bloğun arasında zemin süreksizliğinden dolayı kaya parçaları kopmuştur. Bu ve buna benzer imalatların teknik çalışmaları yapılmış olup yeni ihale sürecinde dikkate alınacaktır. İşin ikmal ihalesi 04 Mayıs 2015’de tekrar yapılacaktır.  İdaremiz, yurdun tüm bölgelerinde olduğu gibi Trabzon’da da yatırımlarını sürdürmekte ve imalatlarda gerekli hassasiyetleri göstermektedir.
 
Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla açıklamamızın gazetenizde olduğu gibi yayımlanması temennisiyle iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 
                                                                                                            Uğur DÜLEKALP
                                                                                                                    Başkan a.
                                                                                                              Basın Danışmanı