Faizsiz Konut Kredileri

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelikile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden önce kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir. 

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2019 yılı için 137.000,00 TL’dir.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının ¼ 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır.

 
FAİZSİZ KONUT KREDİLERİ KULLANDIRMA TABLOSU
 
TARİH KİŞİ SAYISI YILLIK
KİŞİBAŞI KREDİ TUTARI
KULLANDIRILAN
TOPLAM KREDİ TUTARI
1986-2001 9522   29,193,112.79 TL
2002-2013 5456   232,230,056.91 TL
2014 Toplam 1,709 79,000.00 TL 140,637,493.00 TL
2015 Toplam 1,347 86,000.00 TL 110,241,616.67 TL
2016 Toplam 1,316 94,000.00 TL 118,337,000.00 TL
2017 Toplam 2,043 102,000.00 TL 205,815,526.37 TL
2018 Toplam 1,758 114,000.00 TL 193,954,333.00 TL
2019 Ocak 98 137,000.00 TL 11,240,500.00 TL
2019 Şubat 175 137,000.00 TL 23,404,000.00 TL
2019 Mart 231 137,000.00 TL 30,561,500.00 TL
2019 Nisan 191 137,000.00 TL 25,367,000.00 TL
2019 Mayıs 129 137,000.00 TL 17,064,727.00 TL
2019 Haziran 55 137,000.00 TL 7,338,000.00 TL
       
       
       
       
       
       
TOPLAM 24030   1,145,384,865.74 TL