Endeksler

TEMMUZ-ARALIK 2019 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 
2019 yılı ikinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler uygulanacaktır.
 
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı %5’dir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)
 
  • İdare’ce inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecektir. Bu oran % 10,73’tür. Ancak, bu oran 2019 yılı ikinci altı aylık dönem için İdaremizce belirlenen Memur Maaş Artış tavan oranının (%5) üzerinde gerçekleştiğinden tavan oran olan %5 uygulanacaktır.
 
  • İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 dönemi) Memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE Oranları  arasından en düşük olanı alınarak güncellenecektir. Bu oran % 5,01’dir. Ancak, bu oran 2019 yılı ikinci altı aylık dönem için İdaremizce belirlenen En Düşük Endeks tavan oranının (%4) üzerinde gerçekleştiğinden tavan oran olan %4 uygulanacaktır.
 
  • İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecektir. Bu oran %15,68’dir. Ancak, bu oran 2019 yılı birinci altı aylık dönem için İdaremizce belirlenen Yİ-ÜFE tavan oranının (%6) üzerinde gerçekleştiğinden tavan oran olan %6 uygulanacaktır.
 

Yıllar İtibariyle Uygulanan Dönemsel Artış Oranları 
 

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: 
Uygulamalarımızda esas alınan oranlar, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla İdaremizce hesaplanmamakta olup, ilgili ve yetkili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı’ndan yazılı olarak (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun (Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı) web sitesinden alınmaktadır.Söz konusu kurumlardan temin edilen oranlar hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kullanılmaktadır.