Endeksler

TEMMUZ-ARALIK 2018 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 
2018 yılı ikinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler  uygulanacaktır.

— Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı % 5,69’dur. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)

— İdare’ce inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak - 30 Haziran 2018 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecektir. Bu oran % 5,69’ dur.

— İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak - 30 Haziran 2018 dönemi) Memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE Oranları  arasından en düşük olanı alınarak güncellenecektir. Bu oran % 5,69’ dur.

— İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak - 30 Haziran 2018 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecektir. Bu oran % 15,52’dir.
 

Yıllar İtibariyle Uygulanan Dönemsel Artış Oranları 
 

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: 
Uygulamalarımızda esas alınan oranlar, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla İdaremizce hesaplanmamakta olup, ilgili ve yetkili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı’ndan yazılı olarak (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun (Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı) web sitesinden alınmaktadır.Söz konusu kurumlardan temin edilen oranlar hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kullanılmaktadır.