Askıdaki İmar Planları

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul ili Silivri ilçesi Alipaşa Mahallesinde, İdaremiz mülkiyetinde yer alan 424/1,435/1, 430/2, 431/1, 434/1-2, 442/1 ve 443/1 ada/parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih ve 1104 sayılı karan ile uygun görülerek 25.09.2017 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mah.221. Sokak No:S -34303 Küçükçekmece/ İSTANBUL” adresinde 17.11.2017 gününden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.

F20C11D
F20C11D1D
F20C11D4A
F20C11D4B
F20D15C
F20D15C2C
 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi 375 ada 26, 27 parseller, 626 ada 2 parsel, 293, 2086 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında yeniden değerlendirilmiş olup 2985 sayılı Toplu konut Kanunu "Madde 4- (Değişik: 5/5/2004 - 5162/2 md.) (Değişik birinci fıkra : 24/7/2008-5793/7 md.) uyarınca 26.10.2017 tarih ve 4888 sayılı TOKİ Başkanlık Olur'u ile onaylanmıştır. Söz konusu planlar 5793 sayılı kanunun 7.Maddesi gereğince "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mah.211.Sokak No:5  -34303 Küçükçekmece / İSTANBUL" adresinde 16.11.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B blok 5.Katta görülebileceği hususu ilan olunur.

18072017_SANCAKTEPE_5000_PLAN
26102017_SANCAKTEPE_1000_PLAN_3D
26102017_SANCAKTEPE_1000_PLAN_4C
26102017_SANCAKTEPE_1000_PLAN_4D
 

 
 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, Muhtelif Parseller ve Tescil Dışı Alanlara İlişkin” İdaremizce hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 28.09.2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları; 5793 Sayılı Kanun ile değişik 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. Maddesi’nin, 1. fıkrasına göre, 12.11.2015 tarihinden itibaren İdaremizin “İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı / Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde ve internet sitesinde otuz gün süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.
Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.

21B04A1A
21B04A1B
G21B04A

 
İLANEN DUYURU
 
Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi sınırları içerisinde yer alan “İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3332 Ada 15 Parselde” İdaremizce 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile uygun görülerek, 17 Mart 2017 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı Kanun’un 7’nci Maddesi gereğince “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sokak No : 5, 34303 Küçükçekmece / İstanbul” adresinde 14 Temmuz 2017 gününden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B Blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.
 
3332A15P
İLANEN DUYURU
 
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, Örnek Gecekondu Önleme Bölgesi’nde 2572 Ada, 1 Parsel ve 2573 Ada, 1 Parsel ile söz konusu taşınmazlar arasında yer alan tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Mayıs 2017 tarih ve 694 sayılı kararı ile uygun görülerek, 12 Mayıs 2017 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı Kanun’un 7’nci Maddesi gereğince “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5, 34303 Küçükçekmece / İstanbul” adresinde 17 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B Blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
İLANEN DUYURU
 
            İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 375 Ada 26, 27 Parseller, 2031 Parsel; 626 Ada 2 Parsel, 293, 2086 Parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu “Madde 4 –(Değişik: 5 Mayıs 2004 – 5162/2 Md.) (Değişik birinci fıkra: 24 Temmuz 2008 - 5793/7 Md.)” uyarınca 18 Temmuz 2017 tarih ve 3288 sayılı TOKİ Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı Kanun’un 7’nci Maddesi gereğince “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5, 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.       

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B Blok 5. Katta görülebileceği hususu ilan olunur.

1000_PLAN_3D
1000_PLAN_4C
1000_PLAN_4D 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi 2965 ada 12-13 parseller ile 2 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alanda İdaremizce 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 1245 sayılı kararı ile uygun görülerek 24.07.2018 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mah.221. Sokak No:5 -34303 Küçükçekmece/ İSTANBUL ” adresi ile www.toki.gov.tr internet sayfasında 12.09.2018 gününden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B blok 5. Katta ve internet sayfasında görülebileceği hususu ilan olunur.

1000'LİK PLAN
5000'LİK PLAN
 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi Atakent (Halkalı) Toplu Konut Alanı Muhtelif Parseller ve Bir Kısım Tescil Harici Alanlar ile Plan Notlarına İlişkin İdaremizce 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 1235 sayılı kararı ile uygun görülerek 24.07.2018 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince “T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mah.221. Sokak No:5 -34303 Küçükçekmece/ İSTANBUL ” adresi ile www.toki.gov.tr internet sayfasında 26.11.2018 gününden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B blok 5. Katta ve internet sayfasında görülebileceği hususu ilan olunur.

PLANLAR

 
İLANEN DUYURU
 
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi 2931 ada 3-4-5 parseller, 2933 ada 3-6-7-20-21 parseller, 2957 ada 7-8-10-11-12-13-14-17-24 parseller, 2965 ada 2-3-34-34 parseller ve bir kısım tescil dışı alanda İdaremizce 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1612 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 17.10.2018 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış olup, söz konusu planlar 5793 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası, Halkalı Atakent Mah.221. Sokak No:5 -34303 Küçükçekmece/ İSTANBUL ” adresi ile www.toki.gov.tr internet sayfasında 28.12.2018 gününden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste B blok 5. Katta ve internet sayfasında görülebileceği hususu ilan olunur.

24D2C
24D2D
5000'LİK PLAN