Askıdaki İmar Planları

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 
 

Ankara Sincan Saraycık 102167 Ada İmar Uygulaması
Tutanak
Parselasyon