BASIN AÇIKLAMASI

24 Nisan 2015

Sayı     96131911-621                                                          
 
Konu   : 16/04/2015 tarihli haber
 

 
Meydan Gazetesi
    Sayın Gülizar BAKİ
    Sorumlu Müdür ve Yayın Sahibinin Temsilcisi
 
Meydan Gazetesi 34194
Yenibosna / İSTANBUL

BİLECİK BOZÜYÜK KONUT PROJESİ
ZEMİN ETÜD, İMAR VE DEPREM YÖNETMELİĞİ DÂHİL
TÜM UYGULAMA PLAN VE PROJELERİNE TAMAMEN UYGUNDUR
 
Gazetenizin 16 Nisan 2015 tarihli nüshasında yayımlanan “Uyarıyoruz”, “Hızlı Tren Tüneli Üstüne TOKİ Kondu” başlıklı haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
 
Haberde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hızlı tren tünelinin üstüne konut yapıldığı iddia edilerek; “İnşaat başlayınca zemin kayması yaşandığı, buna rağmen inşaata devam edildiği”, “Konutların altından hızlı tren geçtiği için kayma ve çatlamaların yaşandığı” gibi, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, asılsız iddialarda bulunulmuştur.
 
Öncelikle vurgulamak isteriz ki; Bilecik Bozüyük’teki 724 konutluk proje, zemin etüd ve imar planı, deprem yönetmeliği ve ilgili tüm teknik uygulama planı ve projelerine tamamen uygundur; binalarda herhangi bir kayma ve çatlama yoktur.
 
Bahse konu alanda Nisan 2007 tarihinde imar planına esas etüt raporu hazırlatılmıştır. Söz konusu rapor Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04 Nisan 2003 tarih ve 1256 sayılı genelgesine göre tasdik edilmiş olup, alan ilgili kurum tarafından yerleşime açılmıştır.
 
Plan notlarında belirtilen çekme mesafelerine ve Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan raporda belirtilen tüm hususlara dikkat edilerek vaziyet planları hazırlanmıştır. Ayrıca alana ait zemin etüt raporu (bina bazlı) Eylül 2013 tarihinde hazırlanmış, ilgili meslek odaları ve Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından raporlar tasdik edilmiştir.
 
İlgili belediye tarafından onaylanan, blok bazında hazırlatılan zemin etüt raporları, ilgili yönetmeliklere, standartlara uygun olarak hazırlatılmış ve zemin etüt raporlarına uygun olarak yerinde projelendirilmesi yapılmıştır.
 
 
 
Alanla ilgili Nisan 2007 tarihli İmar Planına Esas Raporun onaylanması sürecinde ilgili tüm kurum görüşleri alınmış, bu görüşler doğrultusunda yerleşim uygunluk haritaları hazırlanmış ve ilgili kurumca onaylanmıştır. Bahse konu yerleşime uygunluk haritasında tünel güzergâhı park alanı olarak gösterilmiş ve yerleşime kapatılmıştır. Ayrıca TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda, tünel güzergâhının sağ ve sol yakalarında gerekli mesafelerde koruma bandı bırakılmış, bu alanlar da vaziyet planında imar yolu olarak planlanmış ve bu plan ilgili mercilerce de onaylanmıştır. Ek olarak İdaremiz de imar yollarından çekme sınırı kullanarak yoldan uzaklaşmıştır.
 
Bu bağlamda İdaremizce yapılan konut inşaatları TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda tünel güzergâhından gerekli mesafe bırakılarak yerleştirilmiştir. Bu alanda tüm yük etkileri ve benzeri tesirler göz önüne alınarak ayrıntılı çalışmalar neticesinde yerleşim planı hazırlanmıştır.
 
Alanda yapılan çalışmalar ise şöyledir; “22 adet sondaj, 10 adet sismik serim, 1’er adet Sismik Kırılma ve MASW” 
 
Bununla birlikte İdaremiz tarafından yapımı ihale edilen tüm işler; yürürlükte bulunan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Esaslara ait Yönetmeliğe, TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarına ait Türk Standardına, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerlerine ait Türk Standardı TS498’e ve ilgili diğer yönetmelikler ile standartlara uygun olarak projelendirilmekte ve uygulamaları yapılmaktadır.
 
Kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla açıklamamızın gazetenizde olduğu gibi yayımlanması temennisiyle iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 
                                                                                                            Uğur DÜLEKALP
                                                                                                                    Başkan a.
                                                                                                              Basın Danışmanı