İzahname Seti

İdaremizce ihraç tavanı 239.238.705 TL olarak belirlenen gayrimenkul sertifikalarının halka arz edilerek satışı şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/03/2017 tarihinde onaylanan "ihraççı Bilgi Dokümanı", "Özet" ve "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ile ekleri aşağıda sunulmaktadır.