Kamuoyu Açıklaması

9 Şubat 2020

Cumhuriyet Gazetesi’nin 9.02.2020 tarihli baskısında "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlıklı haber ile ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.
 
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak kendi teknik birimlerimizce yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarı tespit edilmemiştir.
 
Bu tespitlerimiz haricinde Elazığ Fırat Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ilave inceleme talep edip bu incelemeleri yaptırdık.
 
Konunun uzmanı akedemisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime  engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu durum bu şekildeyken, hiçbir teknik inceleme yapmadan, hatta söz konusu okula gitmeden, söylentilere dayalı beyanat veren oda Başkanı ve buna dayalı haber yapan bazı basın kuruluşlarını kınıyor daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Rapor