BASIN AÇIKLAMASI

1 Eylül 2015Son günlerde, bazı basın-yayın organlarında yayımlanan birtakım haberler ve sosyal medyada paylaşılan twitlerle ilgili olarak, açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.


Yayımlanan haberlerde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın ‘kentsel dönüşüm’ çalışmaları kapsamında, Başakşehir ilçesine bağlı, Kayaşehir-Fenertepe’de bir vatandaşımızı, tapulu arazisinde mağdur ettiği belirtilmektedir.
Yapılan haberler, tamamen gerçek dışıdır.

İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı ve Şamlar mahalleleri içerisindeki yaklaşık 1100 hektarlık bölge, Hükümetin Acil Eylem Planının “Sosyal  Politikaları başlığı altındaki 44 üncü maddesi ile; Yerel Yönetimlerle işbirliği sağlanarak kentlerimizdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu alanlarının dönüştürülmesi, 45 inci maddesi ile de; dar gelirlilerin kira öder gibi, kısa sürede ev sahibi olmalarının sağlanması hedeflendiğinden ayrıca, 5273 sayılı Kanunun 4. Maddesine göre ihtiyaç duyulan sektörler için arazi ve arsa temini görevi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na verildiğinden” bahisle “Arsa Üretim Alanı” ilan edilmiştir.

Daha sonra bu görev ve yetki kapsamında ilgili alan, TOKİ tarafından kamulaştırılmıştır. Alan; yasal prosedür çerçevesinde, İstanbul Valiliği’nin Olur’u ile "Toplu Konut Alanı" ilan edilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca da 16.02.2008 tarihinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak onaylanmıştır.

Haberde adı geçen vatandaşımız, İdaremizce Kayaşehir Bölgesinde arazide yapılan hak sahipliği tespit çalışmalarında, İdaremiz mülkiyetli 936 ve 1443 parseller üzerinde işgalci konumunda olan 2 katlı 2 adet bağımsız birimli yapının, hak sahibi olarak tespit edilmiştir. İdaremiz mülkiyetli taşınmazlar üzerindeki toplam işgali, 6.110,00m² dir.

İlgili kişi, Mer’i planlarda büyük bir kısmı dere yatağında kalan İmar Uygulamasından önceki tarla vasıflı 5.400,00 yüzölçümlü 96 parsel no.lu taşınmazın 3/4 hissesinin (4.050,00m²) sahibi olup, bu hissesine karşılık imar uygulaması sonucu yasal kesintiler yapıldıktan sonra Konut Alanı Fonksiyonlu 497 ada 2 parselden 1.765,55m² hisse, Temel Eğitim Alanı fonksiyonlu 503 ada 5 parselden 710,76m² hisse olmak üzere toplamda 2.476,31m² hisse tahsisi yapılmıştır. Şahsın kaçak yapısı, haberlere konu edilen 96 parsel üzerinde değil İdaremiz mülkiyetli 1443 parsel üzerindedir. Aydın YILDIZ Temel Eğitim Alanı fonksiyonlu 503 ada 5 parseldeki 710,76m² hissesini daha sonra serbest piyasada satmıştır.

İlgili kişi ile 16.04.2015 tarihinde, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında, İdaremiz İstanbul Hizmet binasında uzlaşmaya esas görüşme yapılmış; adına tespitleri yapılan kaçak yapısındaki bağımsız bölüm adedi kadar. kendisine daire teklif edilmiştir. Vatandaşımız ile daha sonra müteaddit defalar, arazide yapısının bulunduğu alanda da görüşülmüş; ancak konut tekliflerimiz reddedilmiştir.

İlgilinin kaçak yapısı, 775 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Başakşehir Kaymakamlığı’nın talimatı ile Başakşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nce, inşaat faaliyetlerine engel teşkil ettiği, can ve mal güvenliği açısından risk arz ettiği için, 28.08.2015 tarihinde yıkılmıştır.

Vatandaşımız, bahse konu kaçak yapısını devamlı ikemetgah olarak kullanmamakta olup; ikametgah adresi farklıdır. Yıkım öncesinde Zabıta müdürlüğü tarafından, kaçak yapısının tahliye edilmesi hususunda tebligatta bulunulmuş; kişi evdeki eşyalarını almak istemediğini beyan etmiştir.
Ayrıca, bölgede İdaremizce üretilen konutların müteahhitle paylaşılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haberler, İdaremizi karalama ve TOKİ’nin, kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır.
Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur.
 
                                                                                                                                                        Basın Danışmanlığı