Gayrimenkul Sertifikası İhraç Duyurusu

26 Mart 2017

İdaremizce ihraç tavanı 239.238.705 TL olarak belirlenen gayrimenkul sertifikalarının halka arz edilerek satışı şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/03/2017 tarihinde onaylanan "ihraççı Bilgi Dokümanı", "Özet" ve "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ile ekleri aşağıda sunulmaktadır. 
 
Ekler:
İhraççı Bilgi Dokümanı
Özet
Sermaye Piyasası Aracı Notu
Ek-1 Bağımsız Bölüm Listesi
Ek-2 Değerleme Raporu
Ek-3 Aplikasyon Krokisi
Ek-4 İmar Durumu
Ek-5 Örnek Kat İrtifak Tapusu
Ek-6 Yapı Ruhsatları
Ek-7 Hukukçu Raporu
Ek-8 Gelir Paylaşımı Sözleşmesi 
Ek-8/A Sözleşme Eki (Mutabakat Metni)
Ek-9 İcazet Belgesi
Ek-10 Vergisel Konular