BASIN AÇIKLAMASI

24 Şubat 2015


 
Diyarbakır Söz Gazetesi
    Sayın Muharrem ALTINDAĞ
    Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 
Aziz Mahmutoğulları Cad. Altındağ 1 APT.
DİYARBAKIR
 
Gazetenizin 23 Şubat 2015 tarihli nüshasında yayımlanan “TOKİ Zor Kullanıyor” başlıklı haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
 
Haberde; “TOKİ bu kez vatandaşın tapulu arazisini gasp edercesine zor kullandı”, “Yaptığı konutların kanalizasyon hattını istimlak ve izin almadan işgal etti” gibi kurumu karalama amaçlı, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, asılsız iddialarda bulunulmuştur.
 
İdaremizce Diyarbakır Üçkuyular’da 1024 konut ve bir sosyal tesis inşaatı ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında genel altyapı imalatı yapılmaktadır. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nce genel altyapı imalatlarının avan projesinde belirtilen güzergâh yerine belirlenen yeni güzergâhtan yapılması istenmiş, fakat yeni güzergâhtaki 18. Madde imar uygulamaları bulunmadığından imar uygulama işleri İdaremizce yapılmıştır. 
 
İmar planı ve 18. Madde uygulaması yapılmış olmasına karşın, güzergâh üzerinde halen işgaller mevcuttur. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İdaremiz arasında 29.11.2010 tarihinde imza edilen protokolde; “TOKİ tarafından mera vasıf değişikliği talep edilen taşınmazların üzerinde bulunan işgal ve davalara ilişkin TOKİ tarafından verilen tüm taahhüt ve yükümlülükler belediye tarafından üstlenilecektir” denilmektedir.
 
Gazete haberinde bahsi geçen arazilerde imar planı ve 18. Madde uygulaması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar; 01.06.2013 tarihinde İdaremiz ve ilgili Belediyesince onaylanan uygulama projesine göre, imar uygulaması gerçekleştirilmiş imar yolundan geçerek yapılmaktadır. 18. Madde uygulaması tamamlanmamış kısımlarda çalışma yapılmamaktadır.
      
Kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla açıklamamızın gazetenizde olduğu gibi yayımlanması temennisiyle iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 
 
                                                                                                            Uğur DÜLEKALP
                                                                                                                    Başkan a.
                                                                                                              Basın Danışmanı