BASIN AÇIKLAMASI

20 Şubat 2015


 
Karadeniz’den Günebakış Gazetesi
Sayın Gökhan DİHKAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 
Uzun Sokak. Hayat Apt. 41/B Kat:3
TRABZON


 
Gazetenizin 15 Şubat 2015 tarihli nüshasında yayımlanan “Trabzon’da İç Savaş Gibi Görüntü” başlıklı haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
 
Haberde; “Trabzon’da 3 yıl önce başlayan Zafer Mahallesi Kentsel Dönüşümünden TOKİ’nin geri çekildiği öğrenildi”, “TOKİ; maliyetinin yüksek olduğu gerekçesiyle Zafer Mahallesindeki inşayı durdurdu. Yıkıma başlanan ve Trabzonlular tara­fından ne zaman bitirileceği merak edi­len Kentsel Dönüşüm 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde siyasiler ta­rafından nasıl kullanılacak bilinmiyor”, “Pazarkapı Mahallesi'nin de yıkılması konusunun rafa kalk­tığı öğrenildi”, “Zafer Mahallesi'nde yıkarak ‘iç savaş’ görüntüsünde bıraktıktan sonra 2 yıldır hiçbir şey yapamayan TOKİ'nin Çömlekçiyi de enkaz halinde bırakarak şeh­rin imajını iyice bozmasından çekiniliyor” gibi kurumu karalama amaçlı, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, asılsız iddialarda bulunulmuştur.
 
“Zafer Mahallesi” İdaremiz ile Trabzon Belediyesi arasından imzalanan protokolle çalışılmaya başlanılan Tabakhane Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında bulunmaktadır. Söz konusu proje alanında kalan Zafer Mahallesi sınırları içerisindeki kısım, tıpkı Zağnos Vadisi gibi rekreasyon alanı olarak tasarlanmıştır. Proje alanında hak sahipleri ile uzlaşma ve kamulaştırma çalışmaları devam etmekte, Trabzon Belediyesi’nce alanda bulunan taşınmazların İdaremiz adına tapu devirleri yapılmaktadır. Anlaşma sağlanan ve kamulaştırılan yapıların yıkımları ve enkazların bölgeden taşınması Belediye tarafından yürütülmektedir.
 
Alanda bulunan taşınmazların tamamının İdaremiz adına devirleri alındıktan, alandaki yapılar yıkıldıktan ve enkazlar temizlenerek, alan Belediye tarafından İdaremize teslim edildikten sonra, planlanan projenin yapımı için ihale çalışmalarına başlanılacaktır.
 
Öte yandan Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yer alan Pazarkapı Mahallesi’nde de yine hak sahipleri ile uzlaşma ve kamulaştırma çalışmaları devam etmekte, Trabzon Belediyesi’nce alanda bulunan taşınmazların İdaremiz adına tapu devirleri yapılmaktadır. Anlaşma ve kamulaştırma çalışmaları sonrasında Pazarkapı Mahallesi’nde de yıkım çalışmalarına başlanılacak, yıkımlar yine Trabzon Belediyesi’nce yapılacaktır. Bu bölgede de hazırlanan tasarıma göre inşaat çalışmalarına yıkımların ardından başlanılacaktır. Ortahisar Belediyesi’nden bu alanda belediye hizmet binası yapmak üzere alanın kendilerine tahsis edilmesi yönünde bir talep gelmesi durumunda ise Belediyenin bu talebi incelenebilecektir.
 
Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinde ise 1. Etap olarak öncelikle çalışmalara başlanılan bölgede, hak sahipleri ile anlaşma ve kamulaştırma çalışmalarının sonuna yaklaşılmıştır. Bu alanda da yıkım ve enkazların temizlenmesi işi Trabzon Belediyesi’nce yürütülmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan kentsel tasarım doğrultusunda inşaat yapımına başlanılacaktır.
 
Kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla açıklamamızın gazetenizde olduğu gibi yayımlanması temennisiyle iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 
 
                                                                                                            Uğur DÜLEKALP
                                                                                                                    Başkan a.
                                                                                                              Basın Danışmanı