BASIN AÇIKLAMASI

29 Aralık 2014


Bazı basın yayın organlarında “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşasından dolayı Toplu Konut İdaresi’nin 297 milyon lira alacağı olduğu” iddiasıyla yayımlanan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2006 yılından beri, kamu kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, spor, güvenlik ve hizmet binaları gibi kamu kuruluşlarının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yapılar inşa etmektedir. Bu çerçevede 15 bakanlık, 27 üniversite, 14 belediye, valilikler ve diğer kurumlarla 153’ü arsa karşılığı hasılat protokolü olmak üzere toplam 209 protokol yapılmış ve bu kapsamda 286 hastane, 442 okul, 58 bin kapasiteli 166 yurt/pansiyon, 16 stadyum, güvenlik ve hizmet binaları inşa edilmektedir. 

İlgili idarelerle protokol kapsamında yapılan binaların maliyetleri bakanlıkların bütçe ödeneğinden karşılanmakta veya ilgili idarelerin varsa uygun arsa ve arazileri ile mahsuplaşılmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bu çerçevede inşa edilmiştir. 

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşasından dolayı Toplu Konut İdaresi’nin 297 milyon alacağı olduğu” iddiasıyla yayımlanan haberler doğru değildir. TOKİ’nin, Cumhurbaşkanlığı binasının inşası ile ilgili ödenen hak edişlerinden doğmuş bir alacağı yoktur. Binanın inşa edildiği arazinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait olmasından dolayı araziden kaynaklı doğan alacak ise ilgili kurumlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde sonuçlandırılacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Basın Danışmanlığı