Basın Açıklaması

18 Haziran 2023

Toplu Konut İdaresi, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgesindeki konutların biran önce inşa edilmesi yönündeki çalışmalarını hızla sürdürmekte, konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek için azami gayret göstermektedir. 
 
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilimizde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, deprem konutlarından köy evlerine, okullardan öğrenci yurtlarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar son 20 yılda 1 milyon 270 bin konut ve 50 yıl kamunun ihtiyacını karşılayacak hizmet binaları yapılarak ülkemizin imar ve inşasına katkı sağlanmıştır.
 
Toplu Konut İdaresi, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında tüm yoğunluğunu deprem bölgesine ve sosyal konut üretimine vermiş,  kamu hizmet binalarından acil olmayanların (hükümet konağı vb.) iş programları revize edilmiştir.
 
Deprem bölgesi başta olmak üzere halen 888 şantiyesinde 223 bin konut ile İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bakanlılar ve kurumların ihtiyaç duyduğu hizmet binaları ve tesislerin yapımı protokoller çerçevesinde sürdürülmekte, bu yapılar belirlenen inşaat takvimi süresinde tamamlanarak kurumlarımızın hizmetine sunulmaktadır.   
 
Bu itibarla Kamuoyuna verilen gerçek dışı bilgilerle hem kurumumuzu hem de yöneticilerimizi yıpratmayı hedefleyen, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki medyaya yansıyan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.