Türkiye Geneli Satışlar

Kırklareli Üsküp Alt Gelir Grubu

07 Eylül 2018 tarihinden itibaren projeye başvuru şartları arasında yer alan “Kırklareli il sınırları içerisinde son 1 (Bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.” şartı aranmayacaktır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 51 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 13 Ağustos 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

Satış Duyurusu
Satış Fiyatları