Türkiye Geneli Satışlar

Uşak Ulubey


Sözleşme İmzalama Programı 

Uşak Ulubey (89 konut)  2+1 ve 3+1 tipi Asil Konut Alıcıları Sözleşme Programı 15 Ekim 2018 – 23 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; asil hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. Ekte yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulubey Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.
Banka’ya giderken;
  1. T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).
  2. Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.
  3. B1 tipi konut alıcıları, Ulubey Kaymakamlığı tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır. (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacaktır.).

2+1 Kura Sonuçları  
3+1 Kura Sonuçları  

2+1 Konutların Satış Fiyatları 
3+1 Konutların Satış Fiyatları 

2+1 Başvuruları 
3+1 Başvuruları