Türkiye Geneli Satışlar

Ankara İncek 2. Etap

Ankara İncek 2. Etap Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki kalan 23 adet konutun satış işlemleri T.C Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecektir. Satışlar Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek olup, konutların başvuruları, 06 Temmuz – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında ilgili Bankanın Tüm Şubeleri tarafından kabul edilecektir.

Satışa konu Konutlar teslimli olup, 05 mayıs 2018 tarih ve 30412 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2018/11674 sayılı BKK gereği teslim aşamasında net m2’si 150 m2’nin üstünde olan konutlarda KDV Tahsilatı  %8 yapılacaktır.

Satış Duyurusu / Ön Bilgilendirme Formu  
Satış Fiyatları