Türkiye Geneli Satışlar

Sivas Divriği 2. Etap Konut Teslimi

T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
SİVAS DİVRİĞİ KAYMAKAMLIĞI 2. ETAP
610 ADET KONUT (+10 adet Hiz. Dai.)
+ 1 ADET (4 Dükkanlı) TİCARET MERKEZİ
 1 ADET CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
TOPLU KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM İŞLEMLERİ
 
 
T.C. Toplu Konut İdaresi tarafından “Sivas Divriği Kaymakamlığı 2. Etap, 610 Adet Konut (+10 adet Hiz. Dai.) + 1 Adet (4 Dükkanlı) Ticaret Merkezi 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 610 adet konutun teslim işlemleri 13 Ağustos – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  
 
Bu nedenle;
·        KDV ödemesi için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Divriği Şubesinde,
·        Konutunuzu teslim almak üzere de bir sonraki gün “KOLTEK MÜŞAVİRLİK A.Ş.”nin Sivas Divriği Kaymakamlık 2. Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde,
hazır bulunmanız gerekmektedir.
 
3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.
 
Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.
1)     Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)
2)     Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası
3)     Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
4)     KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura
 
İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesini rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.
 
T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SİVAS DİVRİĞİ KAYMAKAMLIĞI 2. ETAP 610 ADET KONUT (+10 adet Hiz. Dai.) + 1 ADET (4 Dükkanlı) TİCARET MERKEZİ 1 ADET CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ TOPLU KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI
13 Ağustos - 14 Eylül 2018
İLGİLİ BANKAYA
KDV YATIRMA TARİHİ
KONUT TESLİM
TARİHİ
KONUT BLOK
NUMARASI
BLOKTAKİ KONUT
SAYISI
13 Ağustos 2018 14 Ağustos 2018 B5-1 59
B5-2
14 Ağustos 2018 15 Ağustos 2018 B5-3 58
B5-4
15 Ağustos 2018 16 Ağustos 2018 B5-5 59
B5-6
16 Ağustos 2018 17 Ağustos 2018 B5-7 58
B5-8
17 Ağustos 2018 27 Ağustos 2018 B5-9 58
B5-10
27 Ağustos 2018 28 Ağustos 2018 B5-11 59
B5-12
28 Ağustos 2018 29 Ağustos 2018 B5-13 59
B5-14
29 Ağustos 2018 31 Ağustos 2018 B5-15 30
31 Ağustos 2018 3 Eylül 2018 C1-1 56
C1-2
3 Eylül 2018 4 Eylül 2018 C1-3 58
C1-4
4 Eylül 2018 5 Eylül 2018 C1-5 56
C1-6
06.09.2018 - 14.09.2018 Zamanında Gelemeyenler
TOPLAM 610

 

Site Yönetimi Duyurusu