Türkiye Geneli Satışlar

Düzce Boğaziçi

Başvuru şartlarında bulunan: "Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması." şartı kaldırılmıştır ve başvuru tarihi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Satış Duyurusu / Ön Bilgilendirme Formu  
Satış Fiyatları  (Projede Kalan 7 Adet Konuta Ait)