ONLINE TAKSİT SORGULAMA

Talep Satış Teslim

Düzce Gümüşova

Düzce Gümüşova (151 Konut) 2+1 Asil Konut Alıcıları Sözleşme Programı 14 Ağustos - 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; asil hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. Ekte yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Düzce Gümüşova Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.
Banka’ya giderken;
  1. T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).
  2. Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.
  3. B1 tipi konut alıcıları, Düzce Gümüşova Belediye Başkanlığı tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır. (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacaktır.)
  
Sözleşme İmzalama Programı 

Düzce Gümüşova Belediyesi ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü toplam 187 adet konutluk, Düzce Gümüşova Belediye Projesine ilişkin “Konut Belirleme Kurası” 29 Temmuz Cumartesi günü 15.30 da Gümüşova Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilmiştir.

Kura Sonuçları 
Satış Fiyatları 
Başvuru Listesi