Talep Satış Teslim

Arsa Satışı

Ülke genelinde 12 ayrı şehirde bulunan, toplam 527.206,76 m2 büyüklüğe sahip 54 adet arsa toplam 662.882.287,65 TL muhammen bedel ile “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacaktır. “Açık Arttırma” müzayedesi, 23.03.2017 Perşembe günü saat 13:30’da başlayacaktır. Satış listesi ile Satış Şartnamesi ekte yer almaktadır.

Satışa ilişkin detaylı bilgi için  tıklayınız...

Satış Şartnamesi 
Satış Listesi 

Not :Daha önce yüzölçümü 12.826,00 m2 olarak ilan edilen İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür mahallesinde kayıtlı 7775 ada 30 parsel nolu taşınmazın onaylı imar planlarına göre yapılan imar uygulaması ile 3.522,97 m2 ‘lik kısmı bedelsiz olarak kamuya terk edilmiş olup, taşınmazın yüzölçümü 9.303,03 m2 olarak 07/03/2017 tarih ve 5988 yevmiye no. İle tescil edilmiştir.
Bu husus, ihale öncesinde isteklilerin imzalayacağı şartnameye de eklenecektir.