Sıkça Sorulan Sorular

Halka Arza Nasıl Katılırım?
Yatırım hesabınızın olduğu halka arza aracılık eden konsorsiyum lideri ve konsorsiyum üyesi aracı kurumlar üzerinden 29-30-31 Mart 2017 tarihlerinde taleplerinizi iletebilirsiniz. Yatırım hesabınız yoksa anında hesap açabileceğiniz konsorsiyum üyesi aracı kurum listesi ve başvuru noktaları için tıklayınız

Talepte bulunabilmek için ne yapmam gereklidir?
Talepte bulunabilmek için halka arza aracılık eden herhangi bir kurumda yatırım hesabınızın olması ve talep ettiğiniz gayrimenkul sertifikası adedine karşılık gelen bir kıymetin (para, hisse senedi, mevduat, fon vs) bulunması yeterlidir.
 
Yatırım Hesabım yok, nasıl açtırabilirim?
Yatırım hesabınızın açılması için kimliğiniz ve ikametgah adresinizi belgeleyecek bir belge ile konsorsiyum üyesi aracı kurum ve çalıştıkları banka şubelerine şahsen gerekli belgelerin imzalanması ve risk bildirim formların doldurulmasından oluşan kolay bir süreçtir.
 
İstediğim kadar talepte bulunabilir miyim?
Her bir yatırımcı için talep edilebilecek en yüksek gayrimenkul sertifikası miktarı, halka arz edilen toplam sertifika miktarı ile sınırlıdır.
 
Talep ettiğim miktar kadar almam mümkün müdür?
Konsorsiyum lideri, konsorsiyum üyesi tüm kurumlar üzerinden gelen talepleri birleştirerek bireysel ve kurumsal ayrı ayrı talep miktarını belirler. Her bir bireysel yatırımcının tüm bireysel yatırımcılar içindeki payına göre, bireysel yatırımcılara ayrılan sertifikaları dağıtarak alabilecekleri sertifika miktarı belirlenir. Dolayısıyla alabileceğiniz miktar gelen talebin büyüklüğüne göre değişecektir. Çok fazla talep gelmesi durumunda alabileceğiniz miktar düşebilir. Bu dağıtım işlemleri, talep toplama tarihlerinden (29-30-31 Mart 2017) sonraki ilk iş günü Konsorsiyum lideri tarafından TOKİ’nin onayı ile gerçekleştirilecektir.
 
Borsadan Nasıl Alıp Satarım?
Borsada alım satım yapabilmek için de yatırım hesabınızın olması gerekir. Hesabınızın bulunduğu aracı kurumun emir kabul ettiği, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. her türlü yoldan alım satım yapabilirsiniz.
 
Sertifikalar ile daire alabilir miyim?
Her bir daire için toplanması gereken sertifika adedi farklıdır ve bu bilgiler KAP’ta ve TOKİ’nin web sitesinde yayınlanan İzahname’de belirtilmektedir. İstediğiniz daireye karşılık gelen sertifika adedine ulaşınca aracı kurumunuza başvurarak talepte bulunabilirsiniz.
 
Aracı Kuruma Nasıl Başvuru Yapacağım?
Yeterli miktarda sertifika toplandıktan sonra, çalıştığınız aracı kuruma aracı kurumun başvuruyu kabul ettiği yollardan herhangi birisi ile (şahsen başvuru, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM vb.) Asli edim (konut edinim) taleplerinizi bildirmeniz gerekmektedir. Aracı Kurum istediğiniz daire için yeterli sertifikaya sahip olup olmadığını kontrol ederek başvuruyu kabul eder ve hesabınızdaki sertifikalara bloke koyarak İhraççıya bildirimde bulunur. Aynı anda birden fazla kişi aynı daire için başvurursa başvuru önceliği esastır ve aracı kurumunuz başvurunuzun zamanlamasını ispatlayan belgeleri (dilekçe, ses kaydı, elektronik form vs) ) kayıt altında tutmakla yükümlüdür.
 
Asli Edim Süreci Nasıl İşliyor?
Aracı Kurumdan yatırımcı adına Asli Edim talebini alan İhraççı, bağımsız bölümün daha önce satılıp satılmadığını kontrol eder. Eğer satılmış ise, en geç 2 iş günü içinde yatırımcı kuruluşu bilgilendirerek talebi reddeder. Eğer satılmamış ise, yatırımcıya sözleşme imzalamak üzere davet gönderir. Yatırımcı en geç 10 iş gün içinde satış vaadi sözleşmesini imzalayarak asli edim hakkını kullanması gerekir. İlgili sürede başvurmayan, sözleşme imzalamayan, süreci tamamlamayan yatırımcıların başvuruları iptal edilir ve TOKİ’nin aracı kurumu bilgilendirmesi ile yatırımcı hesabındaki blokaj kaldırılır.
 
Asli Edim İle ilgili bilgilendirmeler hangi sıklıkla yapılır?
İhraççı asli edimler ile ilgili KAP duyurusunu her bir asli edimi takiben yapar veya aylık olarak toplu bir şekilde yapabilir.
 
Asli Edim Talebinde istediğim daireyi alamama ihtimalim var mıdır?
Eğer sizden önce bir yatırımcı tarafından talep edilmiş ise alamazsınız. Daha önce seçilmemiş başka dairelerden istediğiniz gibi seçim yapma şansınız devam etmektedir.
 
Tali Edim Süreci Nasıl İşliyor?
Asli edim kullanım süresi içinde asli edim talebini bildirmeyen (başka bir ifadeyle daire alacak kadar sertifikası olmayan veya yeterli sertifikası olduğu halde daire almak istemeyen) tüm yatırımcıların Tali Edim istedikleri kabul edilir. Tali Edime kalan daireler açık artırmalar yolu ile satılır ve ilk açık artırmada ekspertiz değerinin altında satış yapılması mümkün değildir. Sertifikaya konu tüm bağımsız bölümler satıldıktan sonra, tali edim ifa tarihinde satıştan elde edilen tutarın bütün tali edim için bekleyen yatırımcılara sertifikaları oranında dağıtımı yapılır.