EDİRNE MERKEZ FIRINLARSIRTI VE ARNAVUTKÖY MAHALLELERİ 137 ADET KONUT İŞİ

Duyurular

Edirne Fırınlarsırtı 137  konut projesi 2+1 tipi ve 3+1 tipi Konut Alıcıları Sözleşme Programı Sözleşme programında belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek olup;  hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. Ekte yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Edirne Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.
Banka’ya giderken;

  1. T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).
  2. Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.
  3. Konut alıcıları, Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır. (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacaktır.).