DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAHALLESİ 1.BÖLGE 1108 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN İŞİ

Duyurular

Sözleşme imzalama programı çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstasyon Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.

SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

  1. Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı.
  2. İl nüfusuna kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
  3. 2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 3 (üç) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
  4. 3. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500.00TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.) Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir.
  5. Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için vekaletnamede yer alan hususlar ( https://www.toki.gov.tr/vekaletnamede-yer-almasi-gereken-hususlar )göz önünde bulundurularak düzenlenmiş, noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.”