İllere Göre Projeler

2 Ağustos 2005 10:00

Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi)