İllere Göre Projeler

21 Temmuz 2005 14:00

Niğde Bor 2. Bölge + sosyal donatı (ticaret merkezi, kütüphane, cami, şadırvan)