İllere Göre Projeler

17 Şubat 2010 00:00

Mardin Midyat Bağlat Köyü Toplam 304 konut (64 alt gelir) ve İlköğretim24, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan, Bekçi Kulübesi İkmâl inşaatları