İllere Göre Projeler

25 Ekim 2004 00:00

Konya Ereğli Yellice 400 Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit)