Ev ve Şehir Seminerleri -22 “Şehircilik Sadece Planlama Sorunu Değildir”

29 Aralık 2017

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu, salt imar planıyla şehirleri biçimlendirmenin artık mümkün olmadığını, kentleri sıradanlıktan uzaklaştıracak yeni bir planlama biçiminin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.
 
TOKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen Ev ve Şehir Seminerleri’nin 22’ncisi gerçekleştirildi. “Şehirciliği ve Konut Alanlarını Yeniden Yorumlamak: Kimlik ve Sürdürülebilir Çevre” konulu seminerde konuşan Yüksek Peyzaj Mimarı Yrd. Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu, kimlikli kentlerin oluşturulmasında, kent morfolojisi, peyzaj ve coğrafyanın, kentsel kurguda bütünleştirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, salt imar planıyla şehirleri biçimlendirmenin artık mümkün olmadığını ve kentleri sıradanlıktan uzaklaştıracak yeni bir planlama biçiminin ortaya konulması gerektiğini belirtti.
 
“KENT, YALNIZCA BARINMA İHTİYACINI KARŞILAMIYOR”
 
“Şehircilik sadece planlama meselesi değildir” diyen Nalbantoğlu, şehrin yaşayan bir organizma ve bir sistemler bütünü olduğunu, yalnızca plan ve yasa çerçevesinde oluşturulamayacağını söyledi. Nalbantoğlu bu doğrultuda, kentin imgelerini ve kentsel yeşil yapıyı daha fazla tartışmak gerektiğini belirtti. Kimlikli kentlerin oluşturulmasında; kentin kurgusu ve planlama süreci, kent morfolojisi ve kent mimarlığı ile peyzaj gibi birtakım süreçlerin yer aldığını belirten Nalbantoğlu, “Şehircilik kavramına, sadece barınma ihtiyacını gidermek olarak değil, insanların biyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak için kentsel bir çevrenin oluşturulması bağlamında bakılması gerekiyor” diye konuştu.
 
“KENTSEL TASARIMLA ŞEHİR YENİDEN ÜRETİLİYOR”
 
Bir mekân oluşturmaktan öte, o mekânın düzeni, yapısı, şekli ve kalitesine kafa yormak gerektiğini söyleyen Nalbantoğlu, “İmar planı anlayışıyla ortaya çıkan kent, tekdüzedir ve kimlik kazanmamıştır. Kentsel tasarım süreciyle şehirler, yere bağlı olarak yeniden üretilir, farklı kentsel mekânlar ortaya çıkar. Bu nedenle, imar planlarına kentsel tasarım olgusunun eklenmesi önemlidir” ifadesini kullandı.
 
“KENTSEL KURGU, FARKLI UZMANLIKLARI KAPSAMALI”
 
Kentsel peyzajı oluşturan mimarlık ile morfoloji arasındaki bağın sürekliliği için yeni bir şehir anlayışı sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Nalbantoğlu,  “Bu doğrultuda meslek uzmanlarına dayalı bir ihtisaslaşma yerine her an farklı uzmanların bir araya gelmesine olanak tanıyan bir kentsel kurguya ihtiyaç var. Bu, kimlikli kentsel çevrelerin oluşturulmasında önemlidir” dedi.