ONLINE TAKSİT SORGULAMA

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

13 Mayıs 2017

Özçelik: TOKİ’nin başarı parametreleri; Liderlik ve Kararlılık, Siyasi ve Ekonomik İstikrar, Yetkilendirme ve Finansmandır

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’na katılan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin özellikle inşaat ve konut sektörü içinde hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

‘’2050 yılında 2 milyar kişi konuta ihtiyaç duyacak’’

Yenilikçi Ekonomi Merkezli Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları ana temalı oturumda, ‘Bir kamu Girişimcisi Olarak TOKİ: Yaygın, Yenilikçi, Konut Üretim Politikaları’ konulu bir sunum yapan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Özçelik, dünya nüfusunun yılda 80 milyon artmakta olduğunu belirterek 2050’de 11 milyar nüfuslu bir dünyanın öngörülmekte olduğunu söyledi.  2030 yılına kadar yaklaşık 2 milyar kişinin konuta ihtiyaç duyacağını söyleyen Özçelik, ‘’Bütün bu sorunların çözümünde girişimciliğin rolü önemli hale gelmektedir’’ dedi.
 
TOKİ modeline Dünyadan büyük ilgi

TOKİ modelinin dünyada birçok ülke tarafından ilgiyle izlendiğini vurgulayan Özçelik, ‘’TOKİ, 1984 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren 19 yıl içinde 53 bin konut üretebilmiştir. 2002 yılında ise 58 hükümetimizle başlayan dönem ile birlikte TOKİ’de mali ve hukuki düzenlemelerle birlikte inanılmaz bir girişimcilik örneği gösterilmiştir. 14 yıl içinde 783 bin konut rakamına ulaşılmıştır. Bu sadece TOKİ’nin iş gücünün yarısıdır. Diğer yarısı de kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, spor gibi hizmet binalarının yapımına ayrılmıştır. Türkiye’nin 81 ilinde, yaklaşık 900 ilçesinde inşaat yapan bir kurum haline gelmiştir. Şuanda 700’e yakın şantiyesi bulunmaktadır.  Burada önemli olan husus bu hizmetlerin hangi parayla ve nasıl yapıldığı, ve bu paranın nasıl bulunduğudur. Çünkü TOKİ, devletin genel bütçesinden pay almayan bir kamu kuruluşudur. Yani kendi kaynaklarını kendisi üretmektedir. İşte burada girişimciliğin önemli bir rolü vardır. ‘’ dedi.
 
’Liderlik ve Kararlılık, Siyasi ve Ekonomik İstikrar, Yetkilendirme ve Finansman’

TOKİ modelini girişimcilik açısından 4 temel parametreyle açıklanabileceğini sözlerine ekleyen Özçelik, ‘’Liderlik ve Kararlılık, Siyasi ve Ekonomik İstikrar, Yetkilendirme ve Finansmandır. Genelde kamu kurumları birbirine benzeyen, esnekliği sınırlı ve değişime daha geç adapte olabilen yapılardır. Kuruluş yapıları ve teşkilatlanma biçimleri birbirine benzerler. Fakat TOKİ, bu konuda uygun çözümler üretebilmiştir. Başbakana doğrudan bağlanarak bürokrasiden daha az etkilenen bir kurum haline gelmiştir. İşte İdareye bu girişimci ruh sağlandıktan sonra kaynak sağlayan projeler üretilmeye başlanmıştır. Bunda da oldukça başarılı olunmuştur. Son 14 yıl içinde yaklaşık 140 milyar TL’lik yatırım yapılmıştır.’’ Dedi.