İLANEN DUYURU

 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesinde bulunan 29095 ada 1 parsel, 29096 ada 7 parsel, 29098 ada 2 parsel, 29102 ada 5 parsel, 29101 ada 16 ve 18 parsellere ilişkin olarak İdaremizce hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.01.2012 tarih ve 134 karar no ile tadilen onaylanan 1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5793 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince “T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok/ANKARA” adresinde ve www.toki.gov.tr internet adresinde 30/03/2012 tarihinde 30 gün süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.
Söz konusu imar planlarının belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.

 

 


17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME”nin MADDE 21; “ 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ve ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” “Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” gereği yayınlanmıştır.