Ana Menu    Kentsel Yenileme    Yasal Dayanak
Yasal Dayanak
  1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.e Maddesi
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi
  3. 2985  Sayılı Toplu Konut Kanununun 4. ve Ek 7. maddeleri
  4. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  5. 5366 Sayılı Kanunun 3. Maddesi

Sayfayı Yazdır Word'e Aktar
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent / ANKARA Tel:(0312) 266 76 80 Faks:(0312) 266 77 48

Tüm Site     Güncel          Güncel İhaleler          Satışlar
Her Hakkı Saklıdır - 2014 © TOKİ BİM