Arsa Edinme Sertifikaları
GENEL BİLGİ:

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nce, 1989 yılında uygulamaya konulan “Kentsel Arsa Üretim Projesi” ile sertifika karşılığı arsa satışı hedeflenmiştir. Bu amaçla müstakil konut arsaları için A, B, C, D, E tiplerinde ve çok katlı blok türündeki konut arsaları için de F tipinde toplam 19.350 adetArsa Edinme Sertifikası” satılmıştır.

15.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teşkilâtı ile birlikte kaldırılarak; tüm varlıkları, hakları ve yükümlülükleriyle birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.

Dolayısıyla, 15.12.2004 tarihinden sonra, mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Arsa Edinme Sertifikaları ile ilgili yükümlülükleri de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yerine getirilecektir.

Bu güne kadar (27.12.2010);
a. 6.794 kişiye arsa tahsis edilmiştir. (Bunlardan 6.746 kişiye tapuları verilmiş olup, 48 kişinin tapu işlemleri devam etmektedir.)
b. 11.599 kişiye sertifika bedelleri iade edilmiştir.
c. Halen 957 hak sahibi bulunmaktadır. (Bunlardan 489 kişi, sertifika bedellerinin tamamını ödemedikleri için, ilgili mevzuat gereğince İdarenin bunlara arsa tahsis yükümlülüğü yoktur.)


ARSA TAHSİS ŞEKLİ:

Üretilen arsaların parsel bilgileriyle kura çekilişine ve çekilişe katılma şartlarına ilişkin bilgileri içeren ilan metinleri, Yurt genelinde yayınlanan beş büyük gazeteden birinde ve Resmi Gazetede yayımlanarak (Sertifikada tercih edilen il ve sertifika tipi ayrımı yapılmaksızın) sertifika sahiplerine duyurulmuştur. Ayrıca bu İlan metni, İdaredeki mevcut adreslere göre, sertifika sahiplerine yazılı olarak da tebliğ edilmiştir. Kura çekilişlerinin tamamı Noter huzurunda yapılmıştır.

Daha sonra, adres değişikliği veya başka bir nedenle gönderilen tebligatı alamayan sertifika sahiplerine, talep sırasına göre Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Büyükyoncalı beldesinde arsa tahsisi yapılmıştır.

Hali hazırda ise, talepte bulunan tüm sertifika sahiplerine Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Büyükyoncalı beldesindeki parseller sıra dâhilinde adlarına tahsis edilmektedir.


ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN İŞLEMLER:

a. Arsa Tahsisi
Sertifika sahiplerinin arsa talepleri değerlendirilerek sıra dâhilinde arsa tahsisi yapılmaktadır.

b. Arsa Bedelinin Hesaplanmasına İlişkin İşlemler;
Adlarına arsa tahsis edilenlere, arsaya ait bilgilerle beraber, arsa bedeline ilişkin hesap tablosu gönderilerek yatırılması gereken fark veya varsa arsa bedelinden fazla olan sertifika bedeli farkı bildirilmektedir.

c. Tapu Tescil İşlemleri;
Sertifika bedelini aşan kısmın yatırıldığına dair dekontların, sertifika aslının ve kimlik fotokopisinin Genel Müdürlüğümüze ulaşmasından sonra Tapu sicil müdürlüklerine ve sertifika sahiplerine yazı yazılarak, tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Tekirdağ ilindeki parsellerin tapu tescil işlemleriyle ilgili olarak 0212 495 40 40 /113 telefonundan, detaylı bilgi alınabilir.


SERTİFİKA BEDELİNİN İADESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER:

Her ne sebeple olursa olsun sertifika bedellerini almak isteyen hak sahiplerine, sertifika bedelleri bugünkü döviz kuru üzerinden hesaplanarak iade edilmektedir. Sertifika bedelinin iadesi için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgeler Kurumumuza ulaştığında, sertifika bedelleri, ödemenin yapıldığı günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak, TL olarak iade edilecektir.

Sertifika Bedelinin İadesi İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler:
a) Sertifika bedelinin iadesinin talep eden dilekçe
b) Sertifika aslı (sertifika verilmemişse banka dekontlarının aslı),
c) Kimlik fotokopisi,
d) Sertifika sahibine ait TL cinsinden serbest bir banka hesap numarası (Banka adı, şube adı ve IBAN no açıkça yazılacaktır).

Önemli Not:
a. Bu proje kapsamında, bundan sonra arsa üretilemeyeceğinden dolayı, tahsis edilen arsayı almayan ilgililere, sertifika bedelleri, ödemenin yapıldığı günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak, TL olarak iade edilecektir.
b. İlgili mevzuat gereğince, sertifika bedellerinin tamamını ödemeyenlere, İdarenin arsa tahsis yükümlülüğü olmadığından, sadece yatırılan bedeller güncellenerek iade edilmektedir.


YAZIŞMA ADRESİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza B1 Blok 06800
Bilkent/ANKARA

Fax: (312) 266 35 19Sayfayı Yazdır Word'e Aktar
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent / ANKARA Tel:(0312) 266 76 80 Faks:(0312) 266 77 48

Tüm Site     Güncel          Güncel İhaleler          Satışlar
Her Hakkı Saklıdır - 2014 © TOKİ BİM